Rządowe

 

Rok szkolny 2018/2019

 

AKTYWNA TABLICA

Nasza szkoła w 2018 roku z sukcesem przystąpiła do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „AKTYWNA TABLICA”. Złożony przez naszą szkołę wniosek został pozytywnie rozpatrzony dzięki temu szkoła otrzymała wsparcie finansowe. Dzięki niemu zaakupiliśmy 3 tablice interaktywne wraz z 3 projektorami i głośnikami. Mamy nadzieję, że podjęte działania pozytywnie wpłyną na poprawę efektów kształcenia w naszej placówce.

Głównym celem Rządowego programu „Aktywna tablica” jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania ITC oraz upowszechnienie interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów. W dzisiejszej szkole potrzebne są metody aktywizujące ucznia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Narzędzia cyfrowe z dostępem do internetu pozwalają na takie działania i tworzą warunki do zmiany w sposobach nauczania. Zakupione tablice interaktywne są bardzo chętnie wykorzystywane w trakcie prowadzonych zajęć i sprawiają, że lekcje są ciekawsze, wzrasta też motywacja uczniów do nauki. Nasi uczniowie zyskali większe możliwości rozwoju poznawczego i społecznego oraz szansę na rozwijanie zainteresowań i uzdolnień w ramach zajęć pozalekcyjnych.

 

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Nasza szkoła realizuje projekt -Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020. Od lat podejmowane są w szkole działania, które służą rozwijaniu zainteresowań czytelniczych oraz kompetencji czytelniczych uczniów, w tym związane z edukacją czytelniczą oraz kształtowaniem twórczych postaw uczniów. Pomocą w doskonaleniu tych procesów jest dobrze wyposażona biblioteka szkolna. Dzięki wsparciu finansowemu, w wysokości 5000 zł nasza bilblioteka została wyposażona w wiele nowych pozycji książkowych, zarówno w lektury, jak i nowości wydawnicze.

 

PROGRAM DLA SZKÓŁ

W roku szkolnym 2018/2019 szkoła po raz kolejny bierze udział w „Programie dla szkól”. Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.
W ramach „Programu dla szkół" - owoce i warzywa lub mleko i przetwory mleczne do szkoły są dostarczane nieodpłatnie.

„Program dla szkól” obejmuje dzieci klas I – V.
Dzieciom biorącym udział w programie udostępnia się 2, 3 razy w tygodniu świeże owoce i warzywa (przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte, dojrzałe, zdrowe) oraz soki. Dzieci otrzymują jabłka, gruszki, truskawki, borówki amerykańskie, marchewkę, słodką paprykę, rzodkiewki, pomidorki i kalarepę oraz soki owocowe i warzywne.
Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję owocowo-warzywną lub porcję mleczną. .

W skład jednej porcji owocowo-warzywnej otrzymanej przez dziecko wchodzi jeden produkt, tj. owoc albo warzywo.

W skład jednej porcji mlecznej otrzymanej przez dziecko wchodzi jeden produkt, tj. mleko albo produkt mleczny.

Aby skutecznie i trwale ukształtować nawyki żywieniowe - dzieci nie tylko otrzymują porcje owoców i warzyw, mleko i produkty mleczne, ale również uczestniczą w działaniach edukacyjnych informujących o zaletach spożywania owoców i warzyw, mleka i jego przetworów.

Szkoła uczestnicząc w programie, zgodnie z wytycznymi MEN realizuje różnego rodzaju działania poświęcone zdrowemu żywieniu.

 

AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA

25 października

W roku szkolnym 2018/2019 ponownie przystąpiliśmy do programu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, który skierowany jest do uczniów klas I. Program ten wpisuje się w szczytną inicjatywę poprawienia bezpieczeństwa najmłodszych uczniów oraz wspieranie ich rozwoju. Zwraca uwagę na potencjalne zagrożenia, uświadamia dzieciom i ich rodzicom skutki niebezpiecznych zachowań w domu, szkole, na drodze, w Internecie i w czasie zabawy.

Edukacja i długotrwałe budowanie prawidłowych postaw od najmłodszych lat dają szansę na poprawę bezpieczeństwa.

Podsumowaniem programu będzie udział Pierwszoklasistów w grudniowym Ogólnopolskim Teście Wiedzy o Bezpieczeństwie.

 

Rok szkolny 2016/2017


„ Akademia Bezpiecznego Puchatka”

Bezpiecznie w drodze, w domu, w szkole , na podwórku …

Z początkiem roku szkolnego 2016/2017 Puchatek rozpoczął kolejną, już VIII edycję ogólnopolskiego edukacyjnego programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Do wspólnej nauki z Puchatkiem przystąpili wszyscy uczniowie klasy I. Celem Puchatkowego programu jest edukacja dzieci. Najmłodsi uczniowie mają okazję dowiedzieć się jak uniknąć zagrożeń i jak postępować w razie ich zaistnienia, na które są narażone podczas codziennych aktywności – na drodze, w szkole, w domu, a także podczas zabawy czy korzystania z internetu. Od pierwszych dni nauki szkolnej Pierwszoklasiści uczyli się właściwych zachowań w różnych sytuacjach życiowych. W tym celu wykorzystano książeczki edukacyjne z zadaniami dla dzieci oraz cennymi radami Puchatka.

Podsumowaniem programu był udział Pierwszoklasistów w grudniowym Ogólnopolskim Teście Wiedzy o Bezpieczeństwie. To była doskonała okazja, by uczniowie mogli wykazać się umiejętnościami zdobytymi w ramach programu Akademia Bezpiecznego Puchatka. Test okazał się wspaniałą zabawą, a także sprawdzianem wiedzy na temat bezpieczeństwa. Wszyscy test zaliczyli!!! Szkoła po raz kolejny nabyła prawo do posługiwania się Certyfikatem „Akademii Bezpiecznego Puchatka”.

 

Podział 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016r.

21 marca 2016 roku MEN wydało pismo zawierające kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016r. Dofinansowanie dotyczyło:

1. Wyposażenia gabinetu psychologiczno - pedagogicznego - subwencja oświatowa 2016

Dzięki temu wsparciu szkoła zyskała możliwość zakupu pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielanej uczniom, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Nasza placówka doposażona została w nowoczesne, ciekawe, interesujące środki dydaktyczne, m. in.: klocki, gry edukacyjne, gry zręcznościowe, gry logiczne, układanki, przwlekanki, szlaczki graficzne, bryły i figury geometryczne, liczmany sześcienne, rebusy obrazkowe, domino i inne. Zakupione pomoce będą wykorzystywane na zajęciach korekcyjno - kompensacyjnych, zajęciach rewalidacyjnych oraz zajęciach dydaktyczno - wyrównwawczych, aby w formie zabaw i gier pomóc uczniom w przezywciężaniu trudności w opanowaniu określonych umiejętności, a przede wszystkim stymulować ogólny rozwój ucznia.

2. Wyposażena gabinetu lekarskiego - subwencja oświatowa 2016

Szkolny gabinet pielęgniarki środowiskowej został wyposażony w podstawowy sprzęt: kozetkę, szafę lekarską, biurko, fotel na kółkach, parawan oraz urządzenia pomiarowe: aparat do pomiaru ciśnienia, wagę medyczną ze wzrostomierzem, termometr bezdotykowy, tablice Ishihary do badania widzenia barwnego oraz przenośną apteczkę pierwszej pomocy.

 

Owoce i warzywa w szkole

Głównym celem programu Wspólnej Polityki Rolnej „Owoce i warzywa w szkole” jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym. W związku z tym podobnie, jak w poprzednich latach, nasza szkoła uczestniczy w projekcie "Owoce i warzywa w szkole".

W roku szkolnym 2016/2017 program skierowany jest do dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz dzieci klas I-III. Dzieciom uczestniczącym w programie w udostępniane są 2 razy w tygodniu świeże owoce i warzywa (przygotowane do bezpośredniego spożycia, dojrzałe i zdrowe) oraz soki. Dzieci otrzymują jabłka, gruszki, truskawki, borówki amerykańskie, marchewkę, słodką paprykę, rzodkiewki, pomidorki i kalarepę oraz soki owocowe i warzywne. Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego.

Aby skutecznie i trwale ukształtować nawyki żywieniowe - dzieci nie tylko otrzymują porcje owoców i warzyw, ale również uczestniczą w działaniach edukacyjnych informujących o zaletach spożywania owoców i warzyw. Każda szkoła uczestnicząca w programie, zgodnie z wytycznymi MEN realizuje różnego rodzaju działania poświęcone zdrowemu żywieniu oraz pochodzeniu owoców i warzyw.

 

Mleko w szkole

Uczniowie klas I-VI są również objęci programem "Mleko w szkole". Celem tej akcji jest dbałość o zdrowie dzieci i młodzieży szkolnej oraz edukacja z zakresu żywienia. Mleko w szkole w ciągu dnia zapewnia dzieciom i młodzieży szkolnej zdrowie, ułatwia naukę, dodaje energii. Ideą Programu jest, aby co dzień każdy uczeń miał szanse na kartonik świeżego, pożywnego mleka w swojej szkole. Każde dziecko objęte Programem ma możliwość codziennego wypicia w szkole 0,25 l mleka świeżego (pasteryzowanego) o najwyższej jakości. Dostarczane jest ono w higienicznie zamkniętych kartonikach, jednorazowego użytku. Mleko jest pite przez dzieci w grupie, na „dużych” przerwach często razem z nauczycielem.

 

Rok szkolny 2015/2016

Książki naszych marzeń

Logo programu Książki Naszych Marzeń

W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Świdniku przystąpiła do udziału w programie rządowym „Książki naszych marzeń”. Główne cele programu to:

- zakup dla uczniów książek do czytania dla przyjemności,
- doposażenie biblioteki szkolnej w książki o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów w poznawaniu i rozumieniu współczesnego świata,
- promowanie czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych,
- wzbogacenie oferty bibliotek szkolnych w książki wybrane przez uczniów – atrakcyjne dla nich,
- urozmaicenie realizacji programów nauczania przez zapewnienie uczniom atrakcyjnej oferty lekcji bibliotecznych,
- rozwijanie samorządności uczniowskiej przez umożliwienie uczniom wpływu na kształtowanie księgozbioru biblioteki szkolnej,
- rozwijanie współpracy bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi.

Udział w programie umożliwił zakup 144 nowych książek do biblioteki szkolnej (na kwotę 1625 zł), które nie tylko wzbogaciły jej księgozbiór, ale dostarczyły dzieciom wielu ciekawych wrażeń, przyjemności czytania oraz możliwości rozwijania zainteresowań. Listę tytułów książek zredagowano na podstawie analizy księgozbioru biblioteki szkolnej oraz opinii uczniów i nauczycieli. Czytelnicy do „książek naszych marzeń” wytypowali literaturę beletrystyczną (przygodową, detektywistyczną, obyczajową, fantastyczną, baśnie i opowiadania dla młodszych dzieci) oraz literaturę związaną z zainteresowaniami uczniów. Wybrane pozycje książkowe swoją fabułą rozbudzają ciekawość czytelnika inspirują go do twórczego działania. Dlatego też mamy nadzieję, że będą to autentycznie „książki naszych marzeń”. Po opracowaniu zbiorów zorganizowano wystawy nowości bibliotecznych.

W celu promocji czytelnictwa oraz zaprezentowania zakupionych książek zorganizowano w szkole szereg zadań. Podstawowym rezultatem programu ma być trwałe zainteresowanie młodych ludzi czytaniem. Aby tak się stało muszą doświadczyć przyjemności z czytania, odkryć w nim atrakcyjny sposób zdobywania wiedzy o świecie, rozwijania zdolności i zainteresowań, a także spędzania wolnego czasu.

 

Rok szkolny 2014/2015


„Owoce w szkole”

To już kolejny rok kiedy nasza szkoła uczestniczy w programie finansowanym ze środków Unii Europejskiej „Owoce i warzywa w szkole”. W tym roku szkolnym programem objętych jest 43 uczniów klas I-III. Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie ilości owoców i warzyw w ich codziennej diecie. Udział w programie zachęca najmłodszych wychowanków do spożywania owoców i warzyw a tym samym ma przyczynić się do ukształtowania dobrych nawyków żywieniowych, które będą utrzymywały w latach późniejszych.

Aby skutecznie realizować główne cele programu, dzieci w szkole od organizatora programu nieodpłatnie otrzymują kilka razy w tygodniu porcje owocowo-warzywne, w postaci świeżych owoców i warzyw, soków owocowych, które spożywają w szkole. Uczestniczą również w działach o charakterze edukacyjnym związanych ze zdrowym odżywianiem, a w szczególności promujących spożywanie świeżych owoców i warzyw. Realizacja działań edukacyjnych jest kluczowa dla powodzenia programu, ponieważ samo udostępnienie owoców i warzyw nie jest wystarczającym narzędziem mogącym zapewnić zmianę sposobu odżywiania dzieci. W tym zakresie szkoła w okresie jesiennym zrealizowała dwa zadania. Pierwszym działaniem było wspólne, klasowe śniadanie przygotowane przez uczniów, rodziców i nauczycieli poprzedzone pogadanką z pielęgniarką środowiskową drugim szkolna wycieczka do Sądeckiej Grupy Producentów Owoców i Warzyw i owoców OLSAD w Olszanie.

 

„Szklanka mleka”

Uczniowie klas I-VI trzy razy w tygodniu otrzymują mleko w ramach programu „Szklanka mleka”. Akcja ma kształtować nawyki zdrowego odżywiania się wśród dzieci.Powyższe programy, w których bierzemy udział są finansowane z Unii Europejskiej za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego.

 

Rok szkolny 2013/2014

 

O bezpieczeństwo dbamy i dzieciom wiedzę wpajamy

We wrześniu uczniowie klasy I przystąpili do V Edycji edukacyjnego programu "Klub Bezpiecznego Puchatka" przygotowanego przez Biuro Prewencji i Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, nauczycieli oraz firmę Maspex. Pierwszoklasiści uczyli się jak być bezpiecznym w domu, w szkole i na drodze. Swoją wiedzę poszerzali w oparciu o otrzymane książeczki "Dołącz do Klubu Bezpiecznego Puchatka". W edukacji najmłodszych pomagali także rodzice, którzy otrzymali broszurkę informacyjną, zawierającą praktyczne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa dzieci.Pierwszoklasiści przez dwa miesiące wykonywali różnorodne zadania zamieszczone w książeczkach przygotowanych przez Organizatora, oglądali film edukacyjny, rozwiązywali rebusy, krzyżówki i Quiz na stronie Klubu Bezpiecznego Puchatka, układali puzzle, przeprowadzili konkurs „Jestem wzorowym pieszym”, dwukrotnie spotkali się z panem Policjantem, słuchali opowiadań o bezpieczeństwie. Podsumowaniem programu był udział w teście Wiedzy o Bezpieczeństwie. W dniach 18 – 22 listopada 2013 roku uczniowie udzielali odpowiedzi na 15 pytań. Test okazał się wspaniałą zabawą, a także sprawdzianem poziomu wiedzy na temat bezpieczeństwa.

 

„Owoce w szkole”

W naszej szkole od wielu lat realizowany jest program „ Owoce i warzywa w szkole” w dużej części finansowany ze środków unijnych. W klasach I – III dzieci w ramach programu otrzymują nieodpłatnie świeże owoce i warzywa, które spożywają w szkole. Dzięki temu kształtują nawyki zdrowego odżywiania się. Uczestniczą także w zajęciach, które promują zdrowe żywienie.

Odżywianie ma podstawowe znaczenie życiowe dla każdego organizmu. Warunkuje również utrzymanie dobrego zdrowia. Zbyt ubogie pożywienie lub jego złe wchłanianie czy trawienie powoduje niedożywienie i niedowagę. Natomiast zbyt częste odżywianie, bądź spożywanie nieodpowiednich pokarmów powodować może nadwagę bądź otyłość. Właściwe (zdrowe) odżywianie wymaga więc spożywania odpowiednich ilości dobrze przygotowanego pokarmu.

Zdrowe odżywianie polega na:

• spożywaniu jak najbardziej różnorodnych produktów,
• spożywaniu produktów zbożowych jako głównego źródła kalorii,
• wypijaniu codziennie co najmniej dwóch dużych szklanek chudego mleka,
• spożywaniu mięsa z umiarem.
• codziennym jedzeniu warzyw i owoców,
• unikaniu alkoholu,
• bardzo umiarkowanym spożywaniu cukru i słodyczy,
• ograniczeniu tłuszczów, zwłaszcza zwierzęcych, oraz produktów zawierających cholesterol

 

„Szklanka mleka”

Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do akcji "Szklanka mleka". Ideą programu "Mleko dla Szkół" jest, aby co dzień każdy uczeń miał szansę na kartonik świeżego pożywnego mleka w swojej szkole. Stało się to realne dzięki temu, że od września 2004 roku mleko spożywane w placówkach oświatowych dotowane jest przez Unię Europejską. Każde dziecko objęte Programem "Mleko dla Szkół" ma możliwość codziennego wypicia w szkole 0,25 l mleka świeżego (pasteryzowanego) o najwyższej jakości. Dostarczane jest ono w higienicznie zamkniętych kartonikach, jednorazowego użytku.

Celem tej akcji jest dbałość o zdrowie dzieci i młodzieży szkolnej oraz edukacja z zakresu żywienia. Mleko w szkole w ciągu dnia zapewnia dzieciom i młodzieży szkolnej zdrowie, ułatwia naukę, dodaje energii.

Dzięki Programowi uczniowie klas I-VI otrzymują świeże, pożywne mleko każdego dnia,
- utrwalamy w dzieciach zdrowe nawyki żywieniowe,
- dążymy do minimalnego zaangażowania czasowego kadry nauczycielskiej w sprawy związane z zamawianiem i dystrybucją mleka,
- placówka oświatowa nie ponosi kosztów związanych z uruchomieniem i prowadzeniem programu "Mleko dla Szkół".

 

Rok szkolny 2012/2013

 

„Owoce w szkole”

Od kilku lat nasza szkoła bierze udział w programie „Owoce w szkole” wdrażanym przez Agencję Rynku Rolnego. Program „Owoce w szkole” skierowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych. Celem programu „Owoce w szkole” jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych.

Owoce i warzywa udostępniane dzieciom w ramach programu spełniają wymagania jakościowe i zdrowotne określone w przepisach Unii Europejskiej i przepisach krajowych, są gotowe do bezpośredniego spożycia, tj. świeże, czyste, wystarczająco rozwinięte i odpowiednio dojrzałe, zdrowe.

Program jest skutecznym narzędziem będącym do dyspozycji szkół, pozwalającym stopniowo kształtować zwyczaje żywieniowe dzieci i wpływać na ich dietę, a w szczególności zwiększać spożycie owoców i warzyw.

Smacznego kochane dzieciaki!

 

„Szklanka mleka”

Głównym celem programu 'Szklanka Mleka' jest promowanie zdrowego odżywiania poprzez zachęcenie dzieci i młodzieży do spożywania mleka i przetworów mlecznych oraz kształtowanie trwałego nawyku konsumpcji produktów mlecznych.Program cieszy się dużym zainteresowaniem przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na terenie całego kraju. Wszyscy uczniowie naszej szkoły objęci są programem „Mleko w Szkole”. Ideą programu jest, aby co dzień każdy uczeń miał szanse na kartonik świeżego, pożywnego mleka w swojej szkole. Mleko spożywane w placówkach oświatowych dotowane jest przez Unię Europejską.

 

Rok szkolny 2011/2012

„Owoce w szkole”
Agencja Rynku Rolnego

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 12.05.2011r.w roku szkolnym 2010/2011 50 uczniów kl. I – III Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Świdniku uczestniczyło w programie „Owoce w szkole”. Głównym celem tego programu było wzbogacanie wiedzy uczniów o zdrowych nawykach żywieniowych i przyzwyczajenie, zgodnie z nową podstawa programową , do racjonalnego i zdrowego żywienia. Zadania te były realizowane przy różnych okazjach, głównie poprzez edukację przyrodniczą, wychowanie fizyczne i przez różne formy: wycieczki, filmy, wywiady z producentami owoców.
Realizując powyższy program zastosowano także różnorodne formy pracy nad kształtowaniem nawyków zdrowego żywienia. Jako pierwszą z form pracy należy wymienić to, że uczniowie otrzymywali na drugie śniadanie świeże, piękne owoce, warzywa i pyszne soki owocowe. Była to doskonała forma propagowania zdrowego żywienia. Oprócz tego zorganizowano 3 wycieczki do zakładów produkujących lub przechowujących owoce. Były to wycieczki do sadu, ogrodu i przechowalni owoców. O tym, że pobyt dzieci w tych miejscach wzbudził wielkie zainteresowanie i z pewnością przyniósł pożądane efekty świadczą zdjęcia, które wykonano podczas tych wycieczek. Zorganizowane wycieczki odnotowano także w dziennikach lekcyjnych.
Podczas wycieczki do sadu ekologicznego dzieci przeprowadzały wywiad z sadownikiem. Interesowały się ochroną, produkcją i wartością odżywczą owoców. Miały okazję konsumowania i zbierania owoców. Piękny, zadbany sad dostarczył dzieciom nie tylko doznań i przeżyć estetycznych, ale także smakowych i zdrowotnych.
Podobnie było podczas wycieczki na plantację malin. Przepiękne, dojrzałe owoce malin zachęcały do jedzenia. Trudno się było oprzeć, zwłaszcza, że właściciel tak szczerze zachęcał do spożywania dojrzałych, słodkich i zdrowych owoców, a nawet przygotował sok malinowy na poczęstunek dla dzieci.
Bardzo interesująca dla naszych wychowanków okazała się także wycieczka do Sądeckiej Grupy Producentów Owoców i Warzyw „OLSAD” w Olszanej gmina Podegrodzie. Uczniowie zapoznali się tam z nowoczesną przechowalnią owoców i warzyw. Dowiedzieli się także w jakim celu buduje się takie pomieszczenia. Otrzymali w prezencie jabłka, którymi poczęstowali swoich kolegów z innych klas.
Uważamy, że zorganizowanie tego typu wycieczek, ten bezpośredni kontakt dziecka z przyrodą, z owocami, z warzywami w ich naturalnym środowisku jest najlepszą formą rozwijania nawyków zdrowego żywienia. Sądzimy, że cel programu „Owoce w szkole” osiągnęliśmy. Mamy nadzieję, że nasi wychowankowie będą potrafili zamieniać cukierek na piękne, dojrzałe , czerwone jabłuszko lub inny pyszny i zdrowy owoc.

 

„Owoce w szkole”

Po raz trzeci, 43 uczniów klas I-III uczestniczy w programie Agencji Rynku Rolnego „Owoce w szkole”. Drugie śniadanie najmłodszych uczniów szkoły zostanie wzbogacone pysznymi owocami, świeżymi warzywami lub sokami owocowymi, warzywnymi bądź owocowo- warzywnymi. Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego.

Udział dzieci w programie ma zachęcić do spożywania większych ilości owoców i warzyw, a tym samym przyczynić się do kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.„Szklanka mleka”

W ramach programu „Szklanka mleka” wszyscy uczniowie naszej szkoły otrzymują bezpłatny kartonik świeżego mleka. Celem programu jest promowanie zdrowego odżywiania poprzez zachęcenie dzieci do spożywania mleka i przetworów mlecznych oraz kształtowanie trwałego nawyku konsumpcji zdrowych produktów mlecznych.

 

Rok szkolny 2010/2011

„ Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”
Projekt współfinansowany przez UE i EFS

Podsumowanie III Etapu Projektu

W dniu 07 czerwca 2011 r. odbyło się spo­tka­nie pod­su­mo­wu­jące udział dzieci z klasy I w ostatnim III etapie Pro­jek­tu „Pierw­sze uczniow­skie doświad­cze­nia drogą do wie­dzy” współ­fi­nan­so­wa­nym przez Unię Euro­pej­ską. Na spotkanie przybyła pani Dyrektor mgr Helena Borucka, nauczycielki klasy II i III, rodzice oraz krewni, znajomi i bliscy uczniów biorących udział w projekcie. Spo­tka­nie roz­po­częło się przy­wi­ta­niem wszyst­kich przy­by­łych. Ucznio­wie z klasy I zapre­zen­to­wali róż­nego rodzaju umie­jętności. Wszystkich zebranych gości na sali, perfekcyjną grą aktorska, przenieśli w świat bajki „Królewna Śnieżka”. Sprawdzając znajomość bajki o królewnie Śnieżce przeprowadzili dla swoich rodziców konkurs, w którym rodzice wykazali, że bajka o Śnieżce jest im doskonale znana. Podczas występu Pierwszoklasistów nie zabrakło tańców, którymi przez cały czas realizacji projektu byli zachwyceni. Krasnoludki urządziły huczne wesele królewny i księcia, na którym wszyscy wesoło się bawili. Były tańce z piłkami, chustą animacyjną Krauza , walczyk i inne taneczne szaleństwa. A potem była wspólna biesiada. Królewna z księciem częstowali tortem weselnym wszystkich gości. Rodzice zadbali o słodki poczęstunek nie tylko dla swoich pociech, ale wszystkich zebranych. Dużym zainteresowaniem cieszyła się także wystawa prac i osiągnięć uczniów, które zostały wypracowały w trakcie realizacji projektu. Na zakoń­cze­nie wszyst­kie dzieci bio­rące udział w pro­jek­cie otrzy­mały pamiąt­kowe dyplomy wrę­czone przez Panią Dyrek­tor Helenę Borucką oraz „Palcynki" - myszki, w ramach podziękowania za udział w Projekcie. Prowadząca III etap Projektu Lucyna Borzęcka serdecznie podziękowała Pani Dyrektor, wychowawczyniom klasy II i III oraz rodzicom za życzliwość, współpracę podczas jego realizacji oraz pomoc i ogromne zaangażowanie w przygotowanie podsumowania Projektu.

 

"Klub Bezpiecznego Puchatka”

Czternastu Pierwszoklasistów przystąpiło do realizacji programu edukacyjnego"Klub Bezpiecznego Puchatka” przygotowanego przez Biuro Prewencji i Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji oraz firmę Maspex, który pomogą najmłodszym uczniom poznać zasady bezpieczeństwa obowiązujące w domu, w drodze do szkoły oraz w szkole. "Klub Bezpiecznego Puchatka" przygotował praktyczne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Pierwszoklasisty. W ramach programu każdy uczeń otrzymał książeczkę z zabawami i grami o tematyce bezpieczeństwa, a rodzice informacyjne broszury. Dzięki realizacji programu każde dziecko będzie umiało rozpoznawać zagrożenia, bezpiecznie uczyć się i bawić. Rodzice, nauczyciele, Policja, a także różne instytucje nie szczędzą starań, by chronić dzieci i zapewnić im bezpieczeństwo w każdej sytuacji, a mianowicie: na drodze, w szkole, w domu i podczas odpoczynku.

 

Rok szkolny 2009/2010

„ Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”
Projekt współfinansowany przez UE i EFS


Od 01 grudnia 2009r. do 20 czerwca 2010r. realizowany był w naszej szkole II etap Projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”.

Wzięło w nim udział 14 uczniów klasy I. Głównym celem realizowanego Projektu było rozwijanie inteligencji wielorakich zgodnie z teorią Howarda Gardena. Podczas zajęć lekcyjnych stosowano nowatorskie metody, formy, środki dydaktyczne Projektu i szkoły, które umożliwiały dzieciom rozwój kluczowych umiejętności w zakresie językowej, matematyczno – przyrodniczej, artystycznej, ruchowej, komunikacyjno – informacyjnej i społecznej. Zajęcia realizowane w ramach Projektu były atrakcyjne i dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb dziecka, dlatego cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów i ich rodziców. Podczas realizacji Projektu widoczna była wyraźnie zasada „ trójpodmiotowości”. Rodzice chętnie i aktywnie uczestniczyli we wszystkich działaniach wspomagających rozwój inteligencji wielorakich.

Wszyscy też przybyli w dniu 07 czerwca 2010r. na pokaz efektów pracy uczniów po II etapie Projektu i aktywnie w nim uczestniczyli. Dzięki pełnemu zaangażowaniu rodziców, dzieci i nauczyciela osiągnięto sukces. Nastąpił znaczny przyrost umiejętności uczniów ogólnie, ale także indywidualnie, co wykazały diagnozy początkowa i końcowa.

W czasie zajęć uczniowie nauczyli się zgodnie ze sobą współpracować, stali się odważniejsi i bardziej pewni siebie, wzbogacili swoje słownictwo, wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin. Bardzo dobrze radzą sobie na scenie, tworzą scenariusze i scenografię. Interesują się przyrodą i środowiskiem. Lepiej radzą sobie z liczeniem. Potrafią wyrażać swoje myśli i uczucia nie tylko słownie, ale w sposób artystyczny i ruchowy. Stali się bardziej samodzielni. Popis swoich umiejętności dali podczas prezentacji. Na uwagę zasługuje to, że całą uroczystość prowadzili sami. Robili to sprawnie, bez żadnych wpadek. Najpierw zaprezentowali montaż słowo – muzyczny „ Dla Mamy i Taty”. Potem przedstawili inscenizację bajki „ Jaś i Małgosia”. Następnie wykonali dwa tańce z chustą animacyjną i parasolkami. W pokazie, oprócz rodziców, wzięli udział inni członkowie rodzin dzieci oraz Dyrektor Szkoły i nauczycielki klas II i III .

Podczas końcowego spotkania przy ciastku i herbatce wszyscy zaproszeni goście wyrazili swój podziw i zafascynowanie występem dzieci. Podziwiali ich piękne recytacje, śpiew i taniec. Przedmiotem zainteresowania zebranych była również wystawa prac plastycznych oraz pomoce dydaktyczne zgromadzone w Ośrodkach Zainteresowań. Niektórzy z rodziców, pod okiem swoich dzieci, próbowali z nich korzystać. Było przy tym dużo śmiechu i radości, gdyż okazało się, że dzieci robią to o wiele sprawniej. Ich sprawność i wszechstronny rozwój osobowości w dużym stopniu wynika z realizacji Projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”

 

„Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”

W dniu 18 grudnia 2009r. odbyło się w naszej szkole uroczyste podsumowanie I etapu Projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Z tej okazji uczniowie objęci tym programem (kl. II) zaprezentowali inscenizację "Czerwonego Kapturka", taniec z piłką, polkę Cantry oraz efekty swojej pracy pozalekcyjnej. Wszystkich zebranych gości zachwyciły umiejętności uczniów. Całość imprezy przebiegała pod hasłem „Spotkanie z Czerwonym Kapturkiem”

Wychowawczyni klasy II mgr Anna Biskup od września 2009r. przeprowadziła 50 godzin twórczych zajęć pozalekcyjnych, które stworzyły warunki rozwoju inteligencji wielorakich dzieci zgodnie z teorią Howarda Gardnera. Proces ten wspomagały pomoce dydaktyczne które szkoła otrzymała (wartość pomocy .ok. 8 tyś. zł).

Poprzez zabawę dzieciaki rozwijały swoje zainteresowania, nabywały nowe wiadomości i umiejętności – uczyły się. Wszyscy uczniowie z radością uczestniczyli w zajęciach, byli bardzo aktywni, zaangażowani w działania indywidualne i zespołowe.

Nie sposób wyliczyć wszystkich pomysłów, które dzieci realizowały w trakcie trwania Projektu. Wcielały się w role żywych aktorów, piosenkarzy, tancerzy… Inscenizowały bajki i scenki rodzajowe w teatrzyku wykorzystując maskotki projektu, układały obrazki z Mozaiki XXL, projektowały budowle z Klocków Geo i Figur porównawczych, obserwowały przyrodę podczas wycieczek do lasu i po okolicy. Szczególne wrażenie wywarła na dzieciach piesza wycieczka do rzeźbiarza ludowego p. Józefa Lizonia w Rogach. Miały one okazję podziwiać piękne rzeźby, zobaczyć narzędzia rzeźbiarskie, pracownię rzeźbiarza, a przede wszystkim porozmawiać z artystą o tym niezwykłym zawodzie.

Pracując w Ośrodkach Zainteresowań dzieci rozwijały i wspierały inteligencję językową, , matematyczno-logiczną, matematyczno-przestrzenną, przyrodniczą, ruchową, muzyczną, intrapersonalną i interpersonalną. Bardzo chętnie pracowały z tabliczkami Logico /Logico to środek dydaktyczny ułatwiający dzieciom naukę czytania, pisania i liczenia., wprowadzający jednocześnie w świat np. kolorów, roślin, zwierząt, bajek, ruchu drogowego, geometrii, ortografii. Pracując i bawiąc się Logico dziecko myśli, analizuje, poszukuje, podejmuje decyzje. Rozwiązuje zadania. Działanie na Logico umożliwia dziecku samokontrolę, uczy samodzielnego myślenia, motywuje, wspiera poczucie własnej wartości, służy przełamywaniu barier w relacjach między dzieckiem a nauczycielem/, przy różnych okazjach rozwiązywały
i układały krzyżówki, łamigłówki, komponowały własne utwory na instrumenty muzyczne jak też wykonały instrumenty własnoręcznie. Same oraz z pomocą nauczyciela tworzyły układy taneczne. Wiele uciechy sprawiały dzieciom ćwiczenia sprawnościowe z wykorzystaniem akcesoriów sportowych (szczudła, talerze, chusta animacyjna…) oraz ćwiczenia rozwijające koordynację wzrokowo-ruchową z wykorzystaniem Pieksi, Sera Szwajcarskiego, Studni Jakuba… Uczniowie z ochotą wykorzystywali pomoc dydaktyczną Gąsienice, a bawiąc się nią doskonalili precyzję i sprawność manualną.

Różnorodne działania w czasie zajęć znalazły odzwierciedlenie w prezentacji efektów, na które drugoklasiści wraz ze swoją wychowawczynią zaprosili Dyrektor Szkoły P. mgr Helenę Borucką, rodziców (współuczestników projektu) oraz nauczycieli klas młodszych. Na koniec prezentacji Dyrektor Szkoły wręczyła drugoklasistom pacynki Projektu (Myszki małe) jako pamiątkę z realizacji I etapu Projektu, a pacynkę Myszkę dużą otrzymała wychowawczyni klasy I mgr Antonina Wielocha z życzeniami wspaniałych przeżyć dla dzieci w II etapie Projektu. Potem wszyscy uczestnicy pokazu udali się do sali, gdzie realizowany był Projekt na wspólne spotkanie dzieci, rodziców , Dyrektora Szkoły i nauczycieli przy ciastku i herbacie. Także tej części spotkania towarzyszyło wiele emocji, humoru i przeżyć. Rodzice przyjmowali rolę ucznia i stosując się do instruowania przez dzieci pracowali z różnymi środkami dydaktycznymi stwarzając tym samym źródło wielkiego zainteresowania dla swoich dzieci i dostarczając sobie i dzieciom wielu emocji. Rodzice otrzymali od swoich pociech własnoręcznie wykonane przez dzieci upominki /płaskorzeźby z masy solnej/ z życzeniami na nadchodzące święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok. Wszyscy byli bardzo zadowoleni ze wspólnie spędzonych chwil.

 

Rządowy program „Radosna szkoła"

W trosce o właściwy rozwój psychofizyczny najmłodszych uczniów od 1 września 2009r. w naszej szkole powstała nowa sala z przeznaczeniem na miejsce zabaw dla uczniów klas 0 – III. Dzięki rządowemu programowi „Radosna szkoła" nasi najmłodsi uczniowie mają stworzone doskonałe warunki i do nauki szkolnej także przez zabawę. W tym celu zakupiono różnorodne pomoce dydaktyczne. Ich zadaniem jest wyzwalanie aktywności ruchowej dzieci poprzez organizację zabaw ruchowych, usprawnianie małej motoryki, rozwijanie mowy, myślenia, uzdolnień i zainteresowań czyli spełniać funkcję edukacyjną. Po intensywnym ruchu i zabawie każde dziecko ma możliwość wyciszenia i relaksu w ulubionym kąciku zabaw.

Dla naszych najmłodszych wychowanków także w ramach rządowego programu pragniemy zmodernizować szkolny plac zabaw w nowy sprzęt rekreacyjny pozwalający rozładować napięcia emocjonalne i fizyczne.

Nasza szkoła stała się miejscem radosnym, bezpiecznym i przyjaznym dzieciom, miejscem, w którym są zabawki, w którym uczy się poprzez zabawę, miejscem zapewniającym dobrą opiekę i rozwój zainteresowań. Dbamy , aby edukacja stawała się coraz bardziej skuteczna i nowoczesna.