Erasmus+ w Szkole Podstawowej w Świdniku

 

W Szkole Podstawowej w Świdniku realizowany jest projekt w ramach międzynarodowego programu Erasmus+ we współpracy ze szkołami partnerskimi z Czech (Dvur Kralove nad Labem) oraz z Portugalii ( Santa Maria da Feira). Szkoła w Świdniku otrzymała dofinansowanie z UE na działania związane z projektem pt: ‘ Dziedzictwo kulturowe i historyczne poprzez sztukę’. W ramach projektu zaplanowane są wyjazdy uczniów i nauczycieli do szkół partnerskich, wyjazdy do galerii sztuki na wystawy malarstwa i fotografii, organizację wystaw związanych z projektem, warsztatów artystycznych ( zarówno rysunku, jak i fotografii) itp.

Głównym zadaniem uczniów w szkołach będzie wybranie po 3 obrazy lub fotografie z przeszłości, które wpisują się jako narodowe dziedzictwo kulturowe z 6 różnych dziedzin: krajobraz, architektura, transport, ubrania, zawody, portret rodziny oraz porównanie ich z teraźniejszością, dostrzeżenie zachodzących zmian, pozytywnych i negatywnych. Z tych prezentacji powstanie ebook- główny produkt projektu, który będzie dostępny online do wykorzystania na lekcjach sztuki czy historii. Książka ta będzie wzbogacona o wywiad z najstarszymi ludźmi w naszych miejscowościach i ich opinie o zachodzących przemianach.

W ramach projektu realizowanego od 01.09 2018 do 31.08.2020 r. zaplanowano następujące działania w poszczególnych terminach:

*dodatkowe działania podejmowane są po konsultacji z wszystkimi koordynatorami w szkołach partnerskich

 

Data Nazwa działania Opis działań

01.09.2018

Inauguracja projektu w szkołach

- poinformowanie uczniów i nauczycieli o rozpoczęciu projektu

- poinformowanie rodziców na najbliższym zebraniu o otrzymanym dofinansowaniu oraz zaplanowanych działaniach

Wrzesień 2018 Staff meeting w Czechach - spotkanie koordynatorów w Czechach- omówienie projektu, podział obowiązków, wyznaczenie terminów działań
Październik 2018 Logo projektu - ogłoszenie konkursu na logo projektu w szkołach partnerskich - wybór 3 najlepszych prac w Polsce, Portugalii i Czechach - wystawa oraz głosowanie na najlepszą pracę - ogłoszenie wyników
Październik 2018 Infotablica  Erasmus+ - wykonanie gazetki informacyjnej o krajach partnerskich oraz miejsce na aktualności związane z zadaniami projektu
22.10.2018 Szkolenie Erasmus+ - Udział koordynatora projektu w szkoleniu w Warszawie zorganizowanym przez Narodową Agencję programu Erasmus+
Październik 2018 eTwinning www.etwinning.net - uruchomienie Twinspace dla działań projektowych- odpowiedzialna szkoła polska
Październik-listopad 2018 Strona www https://blauweisse.wixsite.com/hchva - uruchomienie strony www dla działań projektowych- odpowiedzialna szkoła portugalska
Wrzesień-Październik 2018 Erasmus+ club - wyłonienie chętnych uczniów do pracy nad projektem, ustalenie regularnych spotkań ( w Świdniku- wtorek 13.40- 14.25) - wyłonienie chętnych nauczycieli do pracy nad projektem
Od listopada 2018 Skype lessons - regularne lekcje na Skype ze szkołami partnerskimi
Styczeń 2019 Art. workshops Warsztaty rysunku i fotografii
Luty 2019 wystawy Wystawy produktów wytworzonych przez uczniów na warsztatach - fotografia - rysunek/malarstwo
Marzec 2019 Wizyta w galerii sztuki - wycieczka do pobliskiej galerii sztuki, wybór obrazów do projektu
Marzec-kwiecień Prezentacje uczniów - wykonanie prezentacji do projektu ( 3 tematy wybrane przez szkoły)
27 maj- 2 czerwiec 2019 Międzynarodowa wizyta uczniów i nauczycieli z Portugalii i Czech w Szkole Podstawowej w Świdniku - warsztaty artystyczne dla uczniów wszystkich państw partnerskich - prezentacje działań dotychczasowych nad projektem - wizyta u wójta gm.Łukowica - wycieczki edukacyjne- Kraków, Oświęcim, Zakopane - udział w lekcjach, zwiedzanie szkoły
Czerwiec 2019 Artykuł w gazecie lokalnej lub na portalu o wizycie Zamieszczenie artykułu w gazecie lokalnej lub na portalu o wizycie gości w Świdniku
Na bieżąco Mobility tool+ Na bieżąco uzupełniać info na temat realizacji projektu
4-6 wrzesień 2019 Staff meeting w Portugalii Spotkanie koordynatorów w Portugalii- podsumowanie 1go roku prac, plan na następny rok
13-19 styczeń 2020 Wizyta uczniów i nauczycieli w szkole w Portugalii - warsztaty artystyczne dla uczniów wszystkich państw partnerskich - prezentacje działań dotychczasowych nad projektem - wizyta u burmistrza Santa Maria da Feira - wycieczki edukacyjne - udział w lekcjach, zwiedzanie szkoły
Luty 2020 Przeprowadzenie wywiadu Opracowanie kwestionariusza i przeprowadzenie wywiadu z najstarszą osobą z miejscowości, porówanie z innymi krajami, dołączenie do ebook
Marzec 2020 prezentacje Opracowanie prezentacji do kolejnych tematów do książki
Kwiecień 2020 ebook Opracowanie ostatecznej wersji ebooka i zamieszczenie jej na flashdisc
5-13 maj 2020 Wizyta międzynarodowa w szkole w Czechach - warsztaty artystyczne dla uczniów wszystkich państw partnerskich - prezentacje działań dotychczasowych nad projektem - wizyta u burmistrza Dvur Kralove nad Labem - wycieczki edukacyjne - udział w lekcjach, zwiedzanie szkoły - podsumowanie projektu
Czerwiec 2020 Final report Opracowanie final report z projektu

 

Podsumowanie projektu Erasmus + w naszej szkole

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami:       
Prezentacje i prace uczniów w ramach projektu Erasmus+