Serdecznie dziękujemy wszystkim dotychczasowym sponsorom, darczyńcom oraz osobom, które w jakikolwiek sposób pomagają i wspierają działalność naszej szkoły. Dzięki Państwa wsparciu możemy systematycznie udoskonalać naszą placówkę, po to, aby nasi wychowankowie czuli się w niej jak najlepiej.

SPONSORZY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Pan Łukasz Borucki - główny sponsor nagród w Szkolnym Konkursie Kolęd i Pastorałek "Hej kolęda, kolęda..."

 

SPONSORZY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Państwo Anna i Tomasz Gurgul - ufundowanie mebli do klas (ławki, krzesełka), szatni dla klas starszych, sprzętu nagłaśniającego

Pani Izabela Górowska oraz Pan Stanisław Pustułka - wsparcie szkoły w ramach funduszu sołeckiego - zakup sadzonek drzew i krzewów, które zdobią obejście szkoły, a także zakup rolet okiennych do klas

Pan Henryk Talar, Pan Krzysztof Bugajski, Pan Tomasz Gurgul, Pani Maria Zygadło - ufundowanie słodkiego poczęstunku dla wszystkich uczniów z okazji Dnia Patrona

 

SPONSORZY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Państwo Danuta i Dariusz Wielocha - ufundowanie tkaniny obiciowej
Pani Agata Opoka - wszycie zamka do walizki na instrumenty perkusyjne
Pan Tadeusz Łatka - odśnieżanie drogi do szkoły
Pan Tomasz Gurgul - bezinteresowna pomoc w odśnieżaniu terenu szkoły, wjazdu, parkingu
Pan Mariusz Górowski i Pan Janusz Klag - pomoc w remoncie kancelarii dyrektora i szkolnej biblioteki

 

Sponsorzy, dzięki którym udało się Szkole zorganizować Jubileusz 50-lecia:

- Sejmik Województwa Małopolskiego
- Spółdzielnia „Pszczółka” - Tobiasz Krzysztof
- Bank Spółdzielczy w Łukowicy
- Nowogórski Janusz
- Tadeusz Łatka
- Waśko Bogumiła
- Gancarczyk Halina
- Iwan Marian i Krystyna
- Twardowska Maria i Krzysztof
- Zygadło Maria i Tadeusz
- Biskup Krzysztof
- Wielocha Dariusz
- Klag Janusz i Agata
- Borucki Łukasz i Karolina
- Czop Wiesław
- Krok Bogdan
- Gurgul Tomasz
- Tudaj Agnieszka
- Jan Urban
- Krzysztof Bugajski
- Gurgul Stanisław
- Borzęcki Andrzej
- Opoka Agata
- Oleksy Bernadeta
- Sklep Cezar
- Sklep Król

SPONSORZY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Agencja promocyjno-reklamowa INSPIREO - sponsor lektur dla klasy VII, zakupionych do szkolnej biblioteki


Pani Agata Opoka - renowacja fotela obrotowego na kółkach


SPONSORZY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Pan Janusz Klag - pomoc w montażu ekranu multimedialnego
Pan Krzysztof Biskup - transport zebranych nakrętek w ramach akcji „Odkręcone dobro”, organizowanej przez szkolny wolontariat we współpracy ze Stowarzyszeniem SURSUM CORDA
Ksiądz Sebastian Musiał
Firma SIGMA - Pan Janusz Nowogórski - główny sponsor nagród w konkursach organizowanych przez szkolną bibliotekę w ramach Miesiąca Bibliotek Szkolnych
Pani Agata Opoka - fundator pokrowca do przenoszenia sztandaru i drzewca oraz torby niezbędnej do przechowywania akcesoriów pocztu sztandarowego

 

SPONSORZY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Pani Ewa Tokarczyk, Pani Renata Żelasko i Pani Barbara Łatka - ufundowanie pamiątkowych książeczek dla dzieci z oddziału przedszkolnego
Pani Bożena Gurgul - opieka i przewóz uczniów na rozstrzygnięcie konkursu w ramach Limanowskiej Wiosny Poetyckiej
Pani Karolina Świętoń - opieka i przewóz uczniów na Gminny Konkurs Języka Angielskiego
Pani Barbara Faron - ufundowanie kostiumów renesansowych, w których uczniowie wystąpili w czasie Dnia Patrona
Pani Elżbieta Jaworska - opieka i przewóz uczniów na rozstrzygnięcie konkursów gminnych i powiatowych
Agencja promocyjno - reklamowa INSPIREO - sponsor nagród w Szkolnym Konkursie Ortograficznym dla uczniów klas IV-VI

Pan Piotr Stępka - pomoc w przygotowaniu scenografii do spektaklu pt. "Najważniejsze jest niedostrzegalne" na motywach "Małego Księcia"
Ksiądz Sebastian Musiał - dofinansowanie zakupu nowego telewizora do szkolnej świetlicy
Pan Marek Batko - pomoc w usuwaniu awarii elektrycznych w budynku szkoły

Składamy serdeczne podziękowania i wyrazy wdzięczności dla Pana Andrzeja Borzęckiego i Pana Janusza Klaga za bezinteresowną pomoc przy naprawie urządzenia grzewczego w budynku szkoły.

Pani Elżbieta Cięciel - Mróz - wypożyczenie kostiumów oraz pomoc w przygotowaniu przedstawienia bożonorodzeniowego i spektaklu "Najważniejsze jest niedostrzegalne" w oparciu o "Małego Księcia" oraz dowóz uczniów na konkurs ortograficzny w Limanowej
Pan Krzysztof Biskup - pomoc w dostarczeniu upominków w akcji "Zostań św. Mikołajem" oraz sponsor przejazdów związanych z działalnością szkoły

 

SPONSORZY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Składamy serdeczne podziękowania i wyrazy wdzięczności dla Strażaków z OSP w Świdniku za pomoc w akcji "Wiosenne sprzątanie świata"
Składamy serdeczne podziękowania i wyrazy wdzięczności dla Pana Andrzeja Borzęckiego za bezinteresowną pomoc przy montażu zbiornika ciepłej wody w budynku szkoły

Pani Izabela Górowska - sponsor nagród i upominków dla uczniów klas I-III
Pani Elżbieta Cięciel - Mróz - wypożyczenie kostiumów oraz pomoc w przygotowaniu spektaklu z okazji Dnia Matki i Ojca

Składamy serdeczne podziękowania i wyrazy wdzięczności dla Pana Janusza Klaga - za bezinteresowną pomoc przy montażu drzwi wewnętrznych w budynku szkoły
Ksiądz Sebastian Musiał i Pan Janusz Nowogórski - sponsorzy drzwi wewnętrznych zamontowanych w szkole

 

SPONSORZY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Pan Stanisław Jodłowski sponsor przejazdu do Krakowa na wręczenie nagród w IV Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym
Ksiądz Sebastian Musiał
Pan Andrzej Borzęcki i Pan Janusz Klag - pomoc w naprawie ogrodzenia przy boisku wielofunkcyjnym
Pani Izabela Górowska - sponsor nagród i upominków dla dzieci w konkursach realizowanych w ramach kampanii "Postaw na rodzinę!"

Składamy serdeczne podziękowania i wyrazy wdzięczności dla Strażaków z OSP w Łukowicy za przeprowadzenie ćwiczeń w zakresie próbnej ewakuacji oraz udzielania pierwszej pomocy

Pan Jan Jodłowski Sponsor przejazdu do Krakowa na uroczystą galę wręczenia szkołom nagród w konkursie  "Odblaskowa szkoła 2013"
Sponsorzy nagród dla dzieci, które wzięły udział w konkursach w ramach akcji "Odblaskowa szkoła 2013"

Firma WIŚNIOWSKI, producent bram i ogrodzeń


Alwis & Secura, Firma ubezpieczeniowo - finansowa

Pan Marian Iwan - Sponsor zbiornika wyrównawczego dla szkoły

 

SPONSORZY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013


Pani Zofia Hebda - Bank Spółdzielczy
Dyrektor Banku Spółdzielczego w Łukowicy Główny sponsor nagród dla dzieci, które wzięły udział w konkursach w ramach akcji "Odblaskowa szkoła 2012"

 

SPONSORZY SZKOŁY Z LAT UBIEGŁYCH

Pan Tadeusz Łatka
FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWA, ROBOTY ZIEMNE, USŁUGI TRANSPORTOWE
sponsorowanie wykopu pod przyłącz sieci wodno – kanalizacyjnej

Pani Maria Kasprzyk - sponsorowanie słodyczy dla dzieci z okazji szkolnej wigilii
Pan Bogdan Krok, Pan Marek Opoka - darowizna na rzecz szkoły stajenki betlejemskiej

Fundatorzy sztandaru:
Ks. Witold Warzecha – fundator drzewca
Pan Robert Talar i Dariusz Wielocha – fundatorzy materiału na sztandar, szarfy i materiału do gabloty;
mieszkańcy wsi Świdnik, Owieczka

Sponsorzy sztandaru:
Pan Józef Morzywołek
Pan Wiesław Czop
Pan Tadeusz Łatka
Pani Urszula Nowogórska
Państwo Danuta i Dariusz Wielocha
Pani Teresa Błaszczyk

Inni sponsorzy:
Pani Lucyna Sułkowska
Pani Elżbieta Sułkowska
Pan Tadeusz Pustułka

Dyrekcja, Nauczyciele oraz Uczniowie
składają serdeczne podziękowania Wszystkim Darczyńcom i Dobrodziejom Szkoły za udzielone wsparcie.