Projekt pn. „Już pływam” w ramach zadania:
Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w 2023 r.

            Samorząd Województwa Małopolskiego współpracuje z małopolskimi samorządami gminnymi, w tym z Gminą Łukowica,  w związku z projektem „Już pływam” w ramach zadania zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Projekt realizowany jest przez Województwo w formie pomocy finansowej gminie.

Projekt, ma na celu mądre i aktywne zagospodarowanie czasu wolnego młodych po zakończeniu zajęć lekcyjnych jak i upowszechnianie kultury fizycznej i promowanie aktywności ruchowej, stwarzając tym samym szansę dla rozwoju sportowych talentów.

Pływanie ma niewątpliwie pozytywny wpływ na zdrowie i prawidłowy rozwój organizmu, korektę wad postawy, poprawę koordynacji ruchowej oraz kształtowanie się charakteru. Ponadto realizacja tego typu zajęć przekłada się w przyszłości na wzrost bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na różnego rodzaju zbiornikach wody.

Kolejny raz uczniowie kl. II będą uczestniczyć w nauce pływania na limanowskiej pływalni. Tym razem nasi wychowankowie mają zagwarantowanych 6 wyjazdów na basen w terminie 12.04-23.05.2023.