Dyrektor szkoły

mgr Lucyna Borzęcka

Nasi Nauczyciele

 • mgr Lucyna Borzęcka - dyrektor szkoły/ edukacja wczesnoszkolna
 • ks. mgr  Paweł Lebda -  religia
 • mgr  Krystyna Oleksy - fizyka, przyroda, zajęcia techniczne, biblioteka
 • mgr  Karolina Borucka - edukacja wczesnoszkolna, muzyka
 • mgr Natalia Dyrek -  edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, logopedia
 • mgr Władysława Sułkowska - edukacja wczesnoszkolna
 • mgr Ewelina Dyrek - język polski, doradztwo zawodowe
 • mgr Ewa Rapacz - język angielski
 • mgr Marek Sewielski - wychowanie fizyczne, informatyka, plastyka
 • mgr Anna Florek - matematyka, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
 • mgr Iwona Litwa - wychowanie przedszkolne, pedagog szkolny, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
 • mgr Jacek Bugajski -  wychowanie do życia w rodzinie
 • mgr Bartosz Wilczyński - historia, wiedza o społeczeństwie
 • mgr Elżbieta Stępka - geografia 
 • mgr Beata Głód - biologia, chemia
 • mgr Małgorzata Szewczyk - język niemiecki
 • mgr Jan Tokarz - edukacja dla bezpieczeństwa