Sprawdzian po klasie 6

 

Wyniki sprawdzianów zewnętrznych uczniów

Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Świdniku w latach 2002 - 2016

 

Rok Liczba uczniów Średnia punktów język polski Średnia punktów matematyka Razem część I Stanin: część I Średnia punktów
język angielski
Stanin: część II
  2015 16 16,1 p./ 21 p.
(76, 5%)
13,6 p./ 20 p. (68,1%) 29, 7 p./ 41 p. (72%)   7 wysoki 30,1 p./40 p (75,3%) 5 śrdeni
2016 12 16 p. / 20p. (80%) 15, 2 p./ 20 p. (75,9) 31, 2 / 40 (78%) 8 bardzo wysoki 29,7 p. /40 p.     
(74,3 %)
6 wyżej średni

 

W czerwcowym wydaniu "Gazety Krakowskiej" opublikowany został ranking szkół podstawowych w powiecie limanowskim, który utworzono w oparciu o wyniki uzyskane przez szóstoklasistów w Sprawidzianie CKE w 2016 roku. Miło jest nam poinformować, że nasza szkoła znalazła się w tym zestawieniu na wysokim V miejscu na 80 szkół.

 

Rok  

Liczba
uczniów

Średnia
punktów

Stanin
szkoły

Czytanie

Pisanie

Rozumowanie

Korzystanie
z informacji

Wykorzystanie
wiedzy
w praktyce

Ogółem

%

%

%

%

%

%

2014 20 30,15 8 83% 78% 71% 71% 70% 75%
2013 18 30,3 9-najwyższy 84% 72% 74% 71% 74% 76%

2012

12 23,17 6 60% 57% 55% 54% 61% 58%

2011

12

28,00

7

84%

64%

69%

64%

65%

70%

2010

15

27,86

7

76%

64%

76%

64%

65%

70%

2009

14

28,20

9-najwyższy

82%

57%

70%

73%

72%

71%

2008

17

28,70

7

78%

78%

67%

71%

62%

72%

2007

15

30,07

8

85%

75%

73%

72%

68%

75%

2006

20

31,45

9-najwyższy

87%

85%

78%

73%

64%

79%

2005

12

33,08

8

94%

87%

74%

85%

71%

83%

2004

21

31,00

9-najwyższy

92%

83%

65%

93%

61%

78%

2003

17

31,82

8

78%

87%

81%

82%

69%

80%

2002

11

29,64

5

76%

77%

82%

91%

55%

74%


Uczniowie naszej szkoły na przestrzeni lat 2002-2014 osiągali bardzo wysokie wyniki na sprawdzianie zewnętrznym po klasie 6 (staniny 7,8,9). Warto podkreślić, że nasi wychowankowie bardzo dobrze radzą sobie z poszczególnymi umiejątnościami: czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji, wykorzystanie wiedzy w praktyce. Ogólny wynik ze sprawdzianu, jak również wyniki uzyskane ze standardów, są co roku wyższe od wyniku gminy, powiatu, województwa i kraju. Ponadto, nasza szkoła w roku 2013 i 2014 uplasowała się na III miejscu w powiecie w rankingu szkół uzyskujących najwyższe wyniki ze sprawdzianu po klasie VI. Najbardziej cieszy nas fakt, że wysokie wyniki osiągane na egzaminie, są efektem współpracy wszystkich podmiotów szkoły - nauczycieli, uczniów i rodziców.

RSS | Kontakt | Mapa strony