Historia szkoły


Z kart historii szkoły:

 • 1908 - pierwsze wzmianki o funkcjonowaniu szkoły w Świdniku
 • 1922/1923 - nowy budynek szkolny powstał na placu w centrum wsi
 • 1947/1948 - 6-klasowa Szkoła Powszechna im. Jana Długosza w Świ
 • dniku
 • 1. 09. 1968 - oddanie do użytku nowego, dobrze wyposażonego budynku szkoły
 • 1. 09. 1973 r. - stanowisko dyrektora szkoły obejmuje pani Maria Tobiasz
 • 15. 11. 1975 r. - utworzenie Przedszkola w Świdnik
 • 1. 09. 1983 r.- wojewódzkie rozpoczęcie roku szkolnego i nadanie szkole imienia Jana Kochanowskiego
 • 1. 09. 1984 r. - powołanie na stanowisko dyrektora pani mgr Antoniny Wielocha, rozpoczęto budowę sklepu na miejscu starej szkoły
 • 1. 09. 1986 r. - gminne rozpoczęcie roku szkolnego, zajęcie III miejsca w Wojewódzkim Konkursie o tytuł Mistrzowskiego Samorządu Socjalistycznego Szkoły
 • 1990/1991 - pani Antonina Wielocha złożyła rezygnację z pełnienia funkcji dyrektora szkoły
 • 1991/1992 - obowiązki dyrektora szkoły obejmuje pani mgr Elżbieta Stępka,
 • 1. 09. 1992 r. - stanowisko dyrektora w drodze konkursu obejmuje pani mgr Helena Borucka
 • 1993/1994 - wykonano nowy dach na budynku szkoły, przeprowadzono generalny remont szkoły (pomalowanie elewacji, wymieniono stolarkę okienną, drzwi, odnowiono sanitariaty, ułożono chodnik koło szkoły, przeprowadzono remont sal lekcyjnych)
 • 9.07.1997 - powódź, która dotknęła Świdnik doprowadziła do zalania podpiwniczenia, magazynów, kotłowni, zniszczyła boisko sportowe, ogrodzenie szkoły. Walka z usuwaniem szkód po powodzi
 • 1999/2000 - reforma oświaty, nauka w 6-letniej szkole podstawowej i 3-letnim gimnazjum
 • 2003/2004 - obchody 35-lecia budynku szkoły, doposażenie bazy szkoły w stoliki, krzesełka, tablice z Holandii
 • 2008/2009 - podjęcie działań przez dyrektora w sprawie sztandaru szkoły w związku z 25. rocznicą nadania imienia szkole i 100 rocznicą powstania pierwszej szkoły w Świdniku
 • 4.06.2009 - uroczystość przyjęcia sztandaru
 • 13.09. 2009 - otwarcie hali sportowej i boiska przy szkole połączone z XI Powiatowym Świętem Owocobrania
 • 2015/2016 - przejście na emeryturę pani mgr Antoniny Wielocha
 • 30.08.2018 r. - przejście na emeryturę pani mgr Heleny Boruckiej
 • 1.09. 2018 r. - stanowisko dyrektora szkoły w wyniku konkursu obejmuje mgr Lucyna Borzęcka
 • 11. 10. 2018 r. - obchody jubileuszu 50 - lecia szkoły