Zapraszamy do nas

Wycieczki dla zmotoryzowanych

Propozycje dla turystów zmotoryzowanych

Turystom zmotoryzowanym polecamy wycieczki do najciekawszych miejsc Małopolski:

Zakopane( 86 km)
Zakopane jest największym ośrodkiem miejskim w bezpośrednim otoczeniu Tatr, dużym ośrodkiem sportów zimowych, od dawna nazywane nieformalnie zimową stolicą Polski. W granicach administracyjnych miasta znajduje się także znaczna część Tatrzańskiego Parku Narodowego (od Doliny Suchej Wody do Doliny Małej Łąki). Jest najwyżej położonym miastem Polski, które leży na wysokości 750 – 1126 m n.p.m.. W granicach miasta znajduje się część Tatr (z najwyższym punktem jakim jest wierzchołek Świnicy – 2301 m n.p.m.).  Centralny punkt Zakopanego – skrzyżowanie ul. Krupówki i Kościuszki leży na wysokości 838 m n.p.m. Na północy rozciąga się pasmo Gubałówki, a na południu nad miastem góruje Giewont.

Krynica (50 km)  

Stosuje się też nieformalną nazwę Krynica Górska – w odróżnieniu od Krynicy Morskiej. Zwana  "perłą polskich uzdrowisk" - na trasie uzdrowiska: Piwniczna, Muszyna. Miasto położone jest w Beskidzie Sądeckim, w dolinie potoku Kryniczanka i jego dopływów. Krynicę otaczają wzgórza: Góry Parkowej, Krzyżowej, Jasiennika. Zabytki: najstarszym budynkiem w Krynicy jest pijalnia "Słotwinka" z 1806 roku, inne zabytki uzdrowiska to Łazienki Borowinowe z 1881 roku, Stare Łazienki Mineralne z lat 1863-66 W centralnej części deptaku stoi neorenesansowy Stary Dom Zdrojowy z 1889 roku,  Obok Pijalni Głównej stoi muszla koncertowa z okresu międzywojennego, Poza istniejącą już koleją ziemno-linową z 1937 roku na Górę Parkową w 1997 roku uruchomiono kolejkę gondolową na Jaworzynę (1114 m n.p.m.)

Stary Sącz (14 km) 
Jedno z najstarszych miast w Polsce, uzyskało prawa miejskie w XIII w. Leży na szlaku bursztynowym. Stary Sącz zwany jest potocznie Bryjowem. Stary Sącz położony jest w płaskim dnie Kotliny Sądeckiej, w widłach rzek Dunajca i Popradu, na wysokości ok. 320 m n.p.m.  Zabytki: Zabudowa rynku to perełka  architektury średniowiecznej. Zachowany z pożaru siedemnastowieczny dom mieszczański, zwany "Domem na Dołkach", mieści muzeum regionalne. Siedziba władz gminy mieści się w budynku folwarcznym dawnego klasztoru franciszkanów Ze względu na zachowaną średniowieczną zabudowę miasta, w 1954 Stary Sącz uznano za rezerwat urbanistyczny. W Starym Sączu znajduje się klasztor Klarysek założony przez księżną Kingę, żonę Bolesława Wstydliwego Księżna po śmierci męża sama wstąpiła do klasztoru w 1279. Do tego klasztoru wstąpiła również królowa Jadwiga żona Władysława Łokietka i matka Kazimierza Wielkiego, która zmarła w 1339. W 1683 Jan III Sobieski podarował klaryskom zdobyty na Turkach sztandar, który jest do dziś przechowywany w klasztorze. Na starosądeckich błoniach znajduje się ołtarz zbudowany z okazji wizyty papieża Jana Pawła II. Podczas odprawionej w dniu 16 czerwca 1999 na nim mszy papież kanonizował świętą Kingę.

Wieliczka (78 km)
Miejscowość rozwijała się od XIII wieku jako ważny ośrodek wydobywczy Obecnie miasto pełni funkcję typowo turystyczną.  Kopalnia soli "Wieliczka" - kopalnia jest jednym z najstarszych zakładów górniczych Europy W 1976 roku kopalnia wpisana została do krajowego rejestru zabytków a w 1978 roku wpisana przez UNESCO na pierwszą Listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Dla kopalni charakterystyczna jest sieć podziemnych korytarzy z 2 tysiącami komór oraz Groty kryształowe. Istniejące szyby górnicze.

 Bochnia (53 km)
Znajduje się nad rzeką Rabą, w dolinie potoku Babica.  Leży ona na granicy Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Karpackiego Bochnia jest najstarszym miast Małopolski. Pierwsza wzmianka w źródłach pisanych o Bochni pochodzi z 1198 r. (przynajmniej od tego czasu wydobywano tutaj sól warzoną), kiedy to patriarcha jerozolimski Aymar w piśmie potwierdzał darowanie przez rycerza Mikora Gryfita soli z Bochni klasztorowi Bożogrobców z Miechowa. Była to sól warzona, uzyskiwana ze źródeł solankowych, których w tych okolicach nie brakowało. Odkrycie soli kamiennej (powstanie Żupy bocheńskiej) w 1248 r. przez Wierzbięta Gryfitę doprowadziło do nadania Bochni praw miejskich 27 lutego 1253 przez Bolesława Wstydliwego. Miasto lokowano na prawie magdeburskim z przywilejami, które w owym czasie posiadał Wrocław. Osada zostało nazwana Bochnią, a w dokumencie lokacyjnym wymieniono także niemiecką nazwę miasta – Saltzberg, czyli Solna Góra (góra to ówczesna nazwa szybu). Nazwa ta została wymieniona w dokumencie, ponieważ znaczna część mieszkańców ówczesnej Bochni była przybyszami ze Śląska. Z Bochnią wiąże się legenda o pierścieniu Świętej Kingi.

Polski książę krakowsko-sandomierski Bolesław poprosił o rękę węgierskiej królewny Kingi, ta zwróciła się do swego ojca, aby w wianie nie dawano jej złota i kosztowności, gdyż niosą za sobą pot i łzy ludzkie. Nie chciała też roju służby, bo ta jest znamieniem pychy. Życzyła sobie tylko jednego skarbu – soli, którą chciała dać swej przyszłej ojczyźnie. Król Węgier podarował jej więc najbogatszą kopalnię Siedmiogrodu w Marmarosz. Kinga biorąc ją w posiadanie, wrzuciła do szybu swój zaręczynowy pierścień, zaś w drodze do kraju swego męża zabrała ze sobą doświadczonych górników węgierskich. W Polsce kazała im szukać soli. Gdy ją wreszcie znaleźli, w Bochni, to jak pisze Ksiądz Piotr Skarga, w pierwszym bałwanie (bryle) soli, który wykopano, pierścień się on jej znalazł, który ujrzawszy Kunegunda i poznawszy, dziękowała Panu Bogu, który dziwy czyni tym, którzy Go miłują.

Oświęcim (140 km)
(niem. Auschwitz, jid. Oshpitizin, rom. Auszwica) Miasto znajduje się przy ujściu Soły do Wisły. Oświęcim leży w centrum Kotliny Oświęcimskiej, pomiędzy Pogórzem Karpackim a Wyżyną Śląską. Miasto ma ponad 800-letnią historię i należy do najstarszych piastowskich grodów kasztelańskich w Polsce. Według zachowanych dokumentów około 1179 r. gród oświęcimski został przekazany przez Kazimierza Sprawiedliwego na rzecz swojego bratanka Mieszka Plątonogiego, księcia opolskiego i raciborskiego. Od tego momentu losy miasta będą związane z dziejami Śląska i Małopolski, a w XIV w. nawet z historią Korony Czeskiej. W czasie II wojny światowej znajdował się tutaj największy niemiecki obóz koncentracyjny i ośrodek zagłady Auschwitz-Birkenau. W skład kompleksu wchodził obóz macierzysty KL Auschwitz I w Oświęcimiu, KL Auschwitz II-Birkenau w Brzezince, KL Auschwitz III-Monowitz w Monowicach oraz system wielu podobozów. Obecnie na terenie byłego obozu znajduje się Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, powstałe w 1947 r., a w 1979 r. wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Kraków (100 km)  
Jedno z najstarszych miast Polski, o ponad tysiącletniej historii; Kraków posiada wartościowe zabytki architektury, działa w nim wiele instytucji i placówek kulturalnych. Najstarszy ośrodek osadniczy znajdował się m.in. na obronnym Wzgórzu Wawelskim i był jednym z ważniejszych grodów w plemiennym państwie Wiślan. Ziemie Wiślan mogły znajdować się przez pewien czas pod władaniem Państwa Wielkomorawskiego. W X w. (najprawdopodobniej w latach ok. 960 – ok. 986) Kraków wszedł w zależność od Czech, rządzonych przez pierwszych władców z dynastii Przemyślidów. Była to zależność luźna, natury trybutarnej i nie pozostawiła wyraźniejszych śladów w tradycji historycznej, a niektórzy historycy kwestionują w ogóle panowanie czeskie nad Krakowem w tym okresie. Około roku 990 gród znalazł się w granicach państwa piastowskiego, a próby dokładnego ustalenia czasu wcielenia do państwa Piastów oscylują pomiędzy 987 a 989 r. Pierwsza wiarygodna pisemna wzmianka o Krakowie pochodzi z dokumentu Dagome iudex z ok. 992 roku. Nad Wisłą obok Wawelu, niewielkim wzgórzu z jurajskiego wapienia, według legendy stała niegdyś świątynia pogańska, na miejscu której zbudowano następnie kościół romański pw. św. Michała Archanioła. Co najmniej od 1000 w Krakowie znajdowała się siedziba biskupstwa, a za panowania Kazimierza Odnowiciela Kraków stał się główną siedzibą książęcą. W przeszłości Kraków był stolicą Polski i siedzibą polskich królów.

 Pieniny ( 40 km)
Trzy Korony (982 m) najwyższy szczyt Pienin Środkowych należący do Masywu Trzech Koron. Partię szczytową stanowi pięć - zbudowanych z odpornych wapieni rogowcowych – turni ;  Okrąglica – 982 m n.p.m. z platforma widokowa, Płaska (Plaska) Skała – 950 m n.p.m. – na południowy wschód od Okrąglicy; Nad Ogródki – 940 m n.p.m. - na południowy zachód od Okrąglicy; Pańska Skała (Bryłowa) – 920 m n.p.m. - gnieżdżą się w niej rzadkie ptaki pomurniki; Niżnia Okrąglica (Ganek, Siodło) – wysunięta ku południu pod Okrąglicą i niższa o 80 m Sokolica (747m. n.p.m.) z racji swojego położenia Ostra, stercząca prawie pionowo ściana, a pod nią Przełom Dunajca Jest nią rosnąca w spokoju, nieświadoma swojej misji drzewa-symbolu sosna reliktowa.

 Wadowice (110 km)
Miasto położone na Pogórzu Śląskim nad rzeką Skawą. Pierwsza wzmianka pisemna o Wadowicach datowana jest na rok 1327, w akcie hołdu lennego złożonego królowi czeskiemu Janowi Luksemburskiemu przez księcia oświęcimskiego Jana I Scholastyka. W 1430 – miejscowość otrzymała prawa miejskie od księcia oświęcimskiego Kazimierza I, a w XVI wiek stały się  ośrodkiem rzemiosła i kupiectwa.

18 maja 1920 – w domu przy Kościelnej 7 urodził się Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II. Aktywność gospodarcza mieszkańców Wadowic została pobudzona, co doprowadziło do szybkiego odbudowania miasta. Zabytki:  Kościół parafialny – Bazylika Mniejsza Ofiarowania NMP, z XVIII w., prezbiterium z XV w., Dom przy Kościelnej 4 – jeden z najstarszych budynków w mieście (przełom XVIII i XIX w. obecnie Muzeum Miejskie), Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II – muzeum biograficzne papieża Jana Pawła II mieszczące się w jego domu rodzinnym, Klasztor Ojców Karmelitów Bosych i Sanktuarium św. Józefa "Na Górce" z 1899, Klasycystyczny dwór "Mikołaj" (nazwany tak na cześć wójta Mikołaja Komorowskiego) z XIX w., Plac Jana Pawła II z domami klasycystycznymi z XIX w.

 Dębno  (60 km)
Wieś położona na wysokości 535 m npm przy ujściu Białki do Dunajca, 12 km na wschód od Nowego Targu.Głównym zabytkiem jest drewniany (modrzew, jodła) kościół na fundamentach z łamanego kamienia pod wezwaniem św. Michała Archanioła z XV w. (wieża z początku XVII w.), z unikatowym wnętrzem z polichromią na drewnie z XV w. o motywach geometrycznych, roślinnych i figuralnych, otoczony drewnianym ogrodzeniem z bramkami. Kościół w Dębnie jest klasycznym przypadkiem gotyckiej architektury sakralnej zaliczanym stylowo do kościołów podhalańskich, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Do ciekawostek należy jedyny w Polsce gong mszalny w formie dzwonków (potocznie zwanych cymbałkami), w których cienkie sztabki wydają dźwięk niski, a grube - wysoki. Instrument ma około 500 lat. Warto także zobaczyć cmentarz z cennymi okazami dębów i sosen.

 Czorsztyn (60 km)
Wieś położona na wschodnim skraju Kotliny Orawsko-Nowotarskiej, na pograniczu Pienin i Gorców nad Zbiornikiem Czorsztyńskim. Wieś Czorsztyn (dawny niem. Czornsteyn 1395, Schorstein 1777 kamień gniewu), lokowana była na początku XIII wieku osadników niemieckich sprowadzanych przez króla węgierskiego Andrzeja II. W roku 1246 właścicielem zamku w Czorsztynie był Piotr Wydżga, szlachcic ziemi krakowskiej herbu Janina, następnie krzyżowiec, był on również właścicielem zamku Rytra, Łącka oraz zamku Lemiasz. W okresie panowania króla Kazimierza III Wielkiego zamek ten został obwarowany murami. Od XV wieku starostwo (m.in. własność Zawiszy Czarnego). Zamek spalony w 1433 r. przez husytów, następnie odbudowany. Ośrodek powstania chłopskiego Kostki Napierskiego w 1651, w latach 1768 – 1782 punkt oporu konfederatów barskich. Powolna degradacja zamku od pożaru w 1792 r. Do zabytków Czorsztyna należy zaliczyć: ruiny gotyckiego zamku z XIV wieku w granicach rezerwatu krajobrazowego i kaplica z przełomu XVIII i XIX wieku. Obecny Czorsztyn był do momentu powstania zbiornika retencyjnego znany jako Czorsztyn Nadzamcze. Sama wieś Czorsztyn mieściła się u podnóża Zamku Czorsztyńskiego.

 Niedzica (61 km)
(słow. Nedeca, węg. Nedec / Nyznecz niem. Netzdorf / Nisitz). Miejscowość położona jest u pd.-wsch. podnóży góry Cisówki (777 m)) i Hombarku (743 m) – szczytów Pienin Spiskich. Wieś została lokowana przez comesa spiskiego Rudgera z Tyrolu, za nadaniem króla Węgier Andrzeja II w roku 1209 i przez stulecia stanowiła część państwa węgierskiego. Po rozpadzie Austro-Węgier, na podstawie przesłanek etnicznych, została ostatecznie w 1920 r. przyznana Polsce wraz z tzw. Zamagurzem. Zabytki, które warto zwiedzić to: Kościół św. Bartłomieja z ok. 1320 r., a według podań nawet 1278 r., w którym znajdują się: polichromia z ok. 1410 r., tryptyk św. Bartłomieja (1452 r.), organy (ok. 1660 r.) oraz obraz "Męczeństwo św. Bartłomieja" (1770 r.), zamek Dunajec z XIV wieku znajdujący się nad Zbiornikiem Czorsztyńskim, piętrowy spichlerz z murowaną piwnicą z XVIII w., będący jedynym tego typu obiektem na całym Podtatrzu. Znajduje się na grzbiecie Tabor, budynek dawnej celnicy na grzbiecie Tabor, prywatny cmentarz Salamonow pod skałą Groby