30 kwietnia 2024 roku w naszej szkole świętowaliśmy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Apel był okazją do przypomnienia społeczności szkolnej jak ważnym dokumentem była uchwalona 3 maja 1791 roku Konstytucja. ,,Wolność, Naród, Ojczyzna” te trzy hasła przyświecały naszej uroczystości. Jej główną częścią były obrady Sejmiku Uczniowskiego. Akademia  rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego powitał zebranych i otworzył obrady. W roli obradujących wystąpili uczniowie klasy III, którzy wprowadzili nas w tematykę związaną z historią tego doniosłego, narodowego wydarzenia. Potem przenieśliśmy się na chwilę na Plac Zamkowy w Warszawie, aby wraz z posłami i królem Stanisławem Augustem Poniatowskim poczuć atmosferę tamtych dni. Trzecioklasiści starali się przybliżyć zebranym znaczenie słów: NARÓD, WOLNOŚĆ, OJCZYZNA. Nie zabrakło również wierszy i piosenek patriotycznych. Po zakończeniu obrad Sejmiku Uczniowskiego głos zabrała Pani Dyrektor Lucyna Borzęcka, która skierowała słowa podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w przygotowanie tej uroczystości, a w szczególności dla wspaniałych aktorów z klasy III. Uroczystość zakończono zdaniem skłaniającym do refleksji: „Pamiętajmy, że Naród, który nie zna swej przeszłości ginie i nie buduje przyszłości”. Nasi uczniowie dali dzisiaj przykład prawdziwie patriotycznej postawy.